Sponsorgroep

Samen scoren

VV Black Boys is één van de oudste voetbalclubs van het noorden met een uniek eigenzinnig
karakter. Als volksclub streeft VV Black Boys er naar tegen een realistische prijs voetbal aan te bieden,
waarbij elk lid even goed wordt begeleid en gelijke aandacht krijgt. Samen plezier hebben bij
het voetballen en bij de activiteiten er omheen, is daarbij een basale voorwaarde. Bij VV Black Boys
wordt de drempel om te (gaan) sporten daarom zo laag mogelijk gehouden en mede daardoor
maakt de vereniging de laatste jaren zowel sportief, organisatorisch als maatschappelijk een groei door.
VV Black Boys wil die groei graag continueren.

Spreekt u dit als ondernemer aan, dan is VV Black Boys dé voetbalclub en uw partner voor
uw reclame- en promotionele activiteiten, want VV Black Boys biedt daartoe een aantal interessante
mogelijkheden, die hieronder omschreven staan.

 

V.V. BLACK BOYS – SPONSOR COMMISSIE

Voorzitter: Jan Broersma, 06-12580277 en/of voorzitter.vvblackboys@gmail.com
Lid: Dennis Kempen, 06-41512195 en/of secretaris.vvblackboys@gmail.com
Lid: Lolle de Jong, 06-20073205
Lid: Richard Venema, 06-11491844
Lid: Vacature / Vacant

V.V. BLACK BOYS – HOOFD SPONSOR
​Dit betreft geen vaststaand pakket, maar wordt in overleg samengesteld. Voor de
hoofdsponsor wordt in ieder geval de exposure rondom het eerste elftal van VV Black Boys
gereserveerd en verder krijgt de hoofdsponsor zeer ruime mogelijkheden om zijn naam aan
VV Black Boys te verbinden.

Kostenindicatie
Op Aanvraag: voorzitter Jan Broersma, 06-12580277 en/of voorzitter.vvblackboys@gmail.com

 

V.V. BLACK BOYS – STER SPONSOR
​Dit pakket kent de volgende onderdelen:
* vier seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden
* een reclamebord (9.000 x 650 mm) langs het hoofdveld

* vermelding in het programmaboekje voor de thuiswedstrijden
* éénmaal per seizoen aanbieder van de wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van het eerste
elftal incl. vermelding in het programmaboekje en op affiches voor de thuiswedstrijd van het
eerste elftal op diverse plaatsen in Sneek en omstreken
* vermelding op de website van vv Black Boys met een link naar de eigen website

Kostenindicatie
€ 600,– per seizoen ​
N.B.:
Voor dit pakket geldt, dat de aanmaakkosten van het reclamebord voor de sponsor zijn en
de plaatsing- en onderhoudskosten voor rekening van VV Black Boys. Het reclamebord blijft
eigendom van de adverteerder.

 

V.V. BLACK BOYS – SUB SPONSOR
Dit pakket bevat de volgende onderdelen:
* vier seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden
* een reclamebord (6.000 x 650 mm) langs het hoofdveld
* éénmaal per seizoen aanbieder van de wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van het eerste
elftal incl. vermelding in het programmaboekje en op affiches voor de thuiswedstrijd van het
eerste elftal op diverse plaatsen in Sneek en omstreken
* vermelding op de website van VV Black Boys met een link naar de eigen website

Kostenindicatie
€ 300,– per seizoen ​
N.B.:
Voor dit pakket geldt, dat de aanmaakkosten van het reclamebord voor de sponsor zijn en
de plaatsing- en onderhoudskosten voor rekening van VV Black Boys. Het reclamebord blijft
eigendom van de adverteerder.

 

V.V. BLACK BOYS – BORD SPONSOR
Dit pakket kent de volgende opties m.b.t. het plaatsen van één of meerdere reclameborden :
Optie 1:
* twee seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden
* een reclamebord (3.000 x 650 mm) langs het hoofdveld met zicht op de (rond)weg
* vermelding op de website van VV Black Boys op de pagina “bord sponsoren”

Kosten:
€ 250,–. per seizoen (1 juli t/m 30 juni)

Optie 2:
* twee seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden
* een reclamebord (3.000 x 650 mm) langs het hoofdveld
* vermelding op de website van VV Black Boys op de pagina “bord sponsoren”

Kosten:
€ 200,–. per seizoen (1 juli t/m 30 juni)
N.B.:
Voor beide opties in dit pakket geldt, dat de aanmaakkosten van het reclamebord voor
rekening van de sponsor zijn en de plaatsing- en onderhoudskosten voor rekening van vv
Black Boys. Het reclamebord blijft eigendom van de adverteerder.

 

V.V. BLACK BOYS – WEDSTRIJDBAL SPONSOR
Een mogelijkheid om tijdens een thuiswedstrijd van het eerste elftal van VV Black Boys als
sponsor extra onder de aandacht te komen, is sponsoring van de wedstrijdbal.

Kosten:
€ 100,–. per wedstrijd (exclusief btw)
Dit pakket bevat verder de volgende onderdelen:
* een toegangskaart voor de betreffende thuiswedstrijd van het eerste elftal
* vermelding in het programmaboekje voor de betreffende thuiswedstrijd van het eerste elftal
* vermelding op affiches voor de betreffende thuiswedstrijd van het eerste elftal op diverse
plaatsen in Sneek en omstreken

 

V.V. BLACK BOYS – KLEDING SPONSOR
VV Black Boys biedt de mogelijkheid om de tenues van de teams te sponsoren.
De kosten betreffen de aanschafwaarde en de bedrukking van:
Elftallen: 16 tenues bestaande uit shirts, broekjes en kousen, waaronder inbegrepen een
tenue voor de doelman

Ook voor het sponsoren van “inloopshirts” voor een team houden wij ons van harte
aanbevolen!
Graag melden bij: voorzitter Jan Broersma, 06-12580277 en/of voorzitter.vvblackboys@gmail.com


V.V. BLACK BOYS – ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden sponsoring
Elk sponsorpakket wordt door middel van een overeenkomst vastgelegd, die wordt getekend
door de sponsor en door een daartoe bevoegde afgevaardigde van vv Black Boys;
Elk sponsorpakket wordt voor de duur van tenminste drie seizoenen aangegaan en na
afloop van die periode geacht telkens met één seizoen te worden verlengd, tenzij de
overeenkomst tenminste één maand vóór de einddatum door één der partijen schriftelijk
wordt opgezegd;
Bij sponsoring geldt geen beperking voor wat betreft het aantal sponsoren per branche. Wel
wordt rekening gehouden met de belangen van reeds gecontracteerde sponsoren.
vv Black Boys contracteert alleen sponsoren, waarvan de ethiek en de moraliteit niet ter
discussie staan.

VV Black Boys behoudt zich het recht voor overeenkomsten tussentijds te beëindigen, indien
door de voortzetting van die overeenkomsten de goede naam van VV Black Boys in het
geding komt.