Algemene Ledenvergadering 2023

6 oktober 2023

Het bestuur van VV Black Boys nodigt langs deze weg de leden en donateurs uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering 2023 op vrijdag 20 oktober.

Inloop vanaf 19.00 uur, de vergadering start om 19:30 uur en wordt gehouden in de kantine aan de Molenkrite 132 te Sneek.

Toegang tot de vergadering hebben alle leden en donateurs.
De vergadering is niet publiek toegankelijk.

Graag tot dan!
Het bestuur