Bericht van de jubileumcommissie – 3 (slot)

31 mei 2024

Beste allemaal,

Als organisatie willen wij iedereen die mee heeft gewerkt aan het jubileum/slotweekend van VV Black Boys enorm bedanken! Wij willen VV Sneek Wit Zwart in het speciaal bedanken voor de organisatie en de gastvrijheid, zonder hun was het niet gelukt om zoiets groots neer te zetten.

Volgens ons is het een mooi weekend geweest met een waardige afsluiting van onze vereniging. Er zijn herinneringen gedeeld, samen gelachen, oude vrienden getroffen, er is enorm gefeest, maar ook de nodige en begrijpelijke emotie omdat het ‘echt de laatste keer’ was.

We hopen dat Bert en Peter met een ‘monument van vriendentrouw’ iets achter gelaten hebben, waarmee VV Black Boys voor altijd op een fantastische manier herinnert kan worden. We gaan ervanuit dat we elkaar blijven zien. Langs de velden bij VV Sneek Wit Zwart, in de kroeg of bij activiteiten als het Opa de Vries Zaalvoetbaltoernooi.

De jubileumcommissie

Officieuze overhandiging 1e exemplaar jubileumboek door Peter van der Meeren aan voorzitter Jan Broersma. 📷 door Henk van der Veer