Update: Fase 2B. Tijdelijke parkeersituatie ivm bouw nieuwe Jumbo

17 april 2024

Naast de sportvelden van Tinga komt een nieuwe Jumbo supermarkt. Voordat de bouw van de supermarkt van start gaat, worden eerst aanpassingen aan de wegen gedaan. Dit om het bouwterrein bereikbaar en bouwrijp te maken, maar ook om de sportlocaties toegankelijk te houden.

Wat

De Koningsspil krijgt tussen de rotonde en de entree naar de nieuwe Jumbo een herinrichting.

Wanneer

Van 15 april tot halverwege mei.

Hinder

Verkeer naar de wijk kan alleen via Lemmerweg-West. Uitgaand verkeer kan door de wijk Lemmerweg-West en via de tijdelijke rijbaan aan de Koningsspil. Fietsers en bromfietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via het fietstunneltje. In het kaartje staat aangegeven hoe je tijdens de werkzaamheden kunt rijden.

De werkzaamheden hiervoor gaan half maart van start. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het parkeren van de sportverenigingen in Tinga.

Parkeren leden en gasten

Wij vragen alle leden en supporters om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar het sportpark te komen. Er worden door de gemeente extra fietsrekken geplaatst waar iedereen gebruik van kan maken.

Voor de veiligheid en bereikbaarheid heeft Veilig Verkeer Nederland een parkeerplan opgesteld. Mocht het niet lukken om op de fiets of lopend naar de sportvelden te komen, dan verwijzen we je naar de bijgevoegde flyer met de parkeeropties.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden duren van half maart 2024 tot en met juli 2024.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen wij naar de website van de gemeente: www.sudwestfryslan.nl/jumbotinga

Bedankt voor jullie begrip.