Zondag 7 november Black Boys – ONB 14:00 uur (met informatie) !

5 november 2021

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze vereniging.

Als vereniging zijn we blij dat het binnen de nieuwe regelgeving voor iedereen vrij mogelijk is om te voetballen en een voetbalwedstrijd te komen bekijken. De aanscherpingen van de regels worden door ons opgevolgd. Daarmee dragen we bij aan de bestrijding van het coronavirus, dat inmiddels al bijna twee jaar zijn weerslag heeft op onze club en onze omgeving.

Regelgeving

Voor bezoekers van zowel de kantine, de bestuurskamer, het terras en de kleedkamers is een coronatoegangsbewijs benodigd. Dit betekent dat de vrije afhaalmogelijkheid in de kantine als gevolg van de nieuwe regelgeving komt te vervallen. Ook voor het afhalen van versnaperingen aan de bar in de kantine is een coronatoegangsbewijs nodig. Datzelfde geldt voor spelers en bezoekers van zaalwedstrijden.

Voor het gebruik van de buitenvelden geldt geen coronatoegangsbewijs-verplichting. Datzelfde geldt voor bezoekers die, buiten het terras en de kantines, komen kijken bij wedstrijden en trainingen. De Tweede Kamer heeft deze verplichting geschrapt, om zo het voetbal toegankelijk te kunnen houden voor iedereen. Ook vrijwilligers hoeven tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerstaak geen coronatoegangsbewijs te tonen, daarbuiten wel.

We gaan er vanuit dat iedereen die een bezoek brengt aan ons sportpark (en dat van andere verenigingen) zich aan de nieuwe regelgeving houdt. Daarmee voorkomen we bovendien dat hard werkende vrijwilligers in vervelende situaties worden gebracht. We vragen iedereen vooral elkaar aan te spreken op het naleven van de basisregels, het gebruik van het coronatoegangsbewijs en vooral het gezonde verstand te laten prevaleren. Hopelijk kunnen we daarmee deze vervelende omstandigheden op een zo kort mogelijke termijn achter ons laten.

Zie ook: