Bijzondere namen

Onderstaand een interactieve lijst met namen van mensen die een ‘bijzondere’ verbintenis met de vereniging (gehad) hebben.

 

De lijst is verre van compleet, aanvullingen (en fotos!) kunnen gestuurd worden naar: media.vvblackboys@gmail.nl

 

Jochum Bos

De betekenis van Jochum Bos voor de voetbalvereniging Black Boys is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Bos was betrokken bij bijna alle functies binnen de vereniging. Hij deed dat allemaal vol overgave en was zodoende mede verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van de club. Later werd Jochum Bos de beheerder van de kantine en dat werd toen zo’n beetje zijn tweede huis.

 

Marc Bosma

…… Werd benoemt tot lid van verdienste in oktober 2018.

 

Jan Dantuma (vrolijke J.D.)

Jarenlang de onbenoemde leider van de schoonmaakploeg, die met anderen iedere maandagmorgen de kantine kraakhelder en toonbaar maakte. Die activiteit was één groot feest, want Jan Dantuma, voetbal-, volleybal- en visliefhebber, bracht niet alleen humor en gezelligheid mee, maar zorgde met zijn credo “niet zeuren, we doen ’t voor de Boys” ook dat er nooit problemen waren. Door die houding kreeg hij in Black Boys-kringen de bijnaam “vrolijke J.D.”.

 

Jopie Ferwerda

……

 

Catrinus Kamstra

Catrinus Kamstra was decennia lang als bestuurslid één van de drijvende krachten van Black Boys en loodste de vereniging door de moeilijke jaren, waarin het voortbestaan meerdere malen punt van discussie was. Hij stond aan de basis van de ontwikkeling, die de vereniging in het eerste decennium van deze eeuw doormaakte en die nog steeds voortduurt. Catrinus Kamstra werd in mei 2014 voor zijn niet aflatende inzet voor de voetbalvereniging Black Boys terecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Cees ten Klooster (Cees Hoppe)

Cees ten Klooster was bij Black Boys actief als bestuurslid en daarna en daarnaast in talrijke andere functies. Hij fungeerde vaak als spreekbuis, wanneer er problemen waren en er zaken opgelost moesten worden. De opgeruimde Ten Klooster, altijd goed voor een praatje in het clubhuis of langs de lijn, beschikte over een tomeloze energie en was bij alle werkzaamheden die hij ter hand nam, een voorbeeld voor velen.

 

Thomas van der Laan

……

 

Reinie Lolkema

……

 

Joop Mulder

……

 

Harry Koenen

……

 

Ferry Loolofs

…… Werd benoemt tot lid van verdienste in oktober 2018.

 

Johnny Picauly

Telg uit een Indische familie, waarvan er na de vrijheidsstrijd in Indonesië in het kader van de repatriëring veel naar Nederland kwamen. Een aantal van hen waaronder Raymond Picauly, door Henk van der Veer in een gedicht over Black Boys als pieljavanan omschreven, woonde in de Noorderhoek. Nazaat Johnny Picauly bleek een begenadigd voetballer en de technicus verdedigde vanaf het begin van de jaren tachtig bijna twintig jaar de kleuren van Black Boys.

 

David Rooth (David Boot)

Materiaalman en alleskunner. Niet alleen konden zijn handen maken, wat zijn ogen zagen, maar David Rooth was vooral de man, die gezelligheid meebracht en niet zelden bijeenkomsten in de kantine hoogstpersoonlijk omtoverde tot een waar feest.

 

Freekie ter Schuur (de Jodeljonge)

Freekie ter Schuur was een Black Boys-man in hart en nieren en was in Sneek alom bekend als zanger van de hartverscheurende blues “Twee ogen zo blauw …”. De grote, kleine man was niet alleen een groot Black Boys-supporter, maar ook “sponsor” van de jeugdafdeling van de club. Met gulle hand ondersteunde hij jarenlang het jeugdwerk binnen de vereniging.

 

Jan Willem Stoelwinder

Jan Willem Stoelwinder was drie seizoenen trainer van de A-selectie van Black Boys (2009-2010, 2012-2013 en 2013-2014) en fungeerde in het seizoen 2014-2015 korte tijd als interim-trainer. Onder zijn leiding keerde Black Boys na lange afwezigheid in mei 2014 terug in de vierde klasse en daarmee was hij in het 90ste levensjaar van de vereniging mede verantwoordelijk voor een nieuw hoogtepunt in de toch al rijke historie. In november 2014 werd Stoelwinder door de algemene ledenvergadering benoemd tot penningmeester van de club. Werd benoemt tot lid van verdienste in oktober 2018.

 

Simon Terpstra

…… Werd benoemt tot lid van verdienste in oktober 2018.

 

Johan van der Ven

Stille kracht en tegenwoordig uitvoerder van veel op het oog minder belangrijke werkzaamheden, zoals het rondbrengen van de wedstrijdaffiches en het verzorgen van de thee in de rust van de wedstrijden van het eerste elftal. Van der Ven was eerder lid van de jubileumcommissie, die er voor zorgde, dat het 75-jarig jubileum in 1999 op grootse wijze kon worden gevierd. Tegenwoordig is Johan Van der Ven bestuurslid van de “Vrienden van Black Boys”, een club mensen, die de vereniging op veel fronten financieel ondersteund. Op zijn 65e verjaardag werd Johan verrast en benoemt tot erelid van VV Black Boys.

 

Klaas Vos

……

 

Akkie de Vries

……

 

Kees de Vries

……

 

Sietse de Vries

Clubicoon en lid van verdienste. Was als voetballer actief in de jaren vijftig en zestig en werd o.a. in 1960 kampioen met Black Boys. Na zijn actieve carrière bleef het zwarte bloed in zijn aderen stromen en was hij op verschillende fronten actief voor de club. Voor die inspanningen werd Sietse de Vries, binnen de club beter bekend als “opa de Vries”, een aantal jaren geleden beloond, toen de club aan het traditionele kersttoernooi zijn naam verbond. Hij overleed op 17 januari 2020 op 91 jarige leeftijd.

 

Wiepie de Vries

Wiepie de Vries was als voetballer actief en al in 1999 bestuurlijk actief als lid van de eerder genoemde jubileumcommissie. Later trad hij toe tot het bestuur. Als voorzitter stuwde hij Black Boys de afgelopen jaren voort in de vaart der volkeren en was hij mede verantwoordelijk voor de groei die de vereniging sinds een aantal jaren doormaakt. In november 2014 werd hij als voorzitter opgevolgd door Pieter Smidt en sindsdien vervulde hij de functie van vice-voorzitter. 

 

Henk van der Zee

……